Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2015. - 2021. godine održat će se u periodu od 7. listopada 2015. do 07. studenoga 2015. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2015. - 2021. godine biti će javno dostupan svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u Vijećnici Općine Privlaka, kao i na službenim stranicama Općine Privlaka  (www.opcina-privlaka.hr).

Obavijest o javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Privlaka za razdoblje 2015. – 2021. godine objavit će se u jednom od javnih glasila-medija.

Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime te adresu podnositelja i dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Privlaka zaključno s danom 07. studenoga 2015. godine.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

NAČELNIK

Darko Galić

Attachments:
Download this file (PGO-Opcina_Privlaka-2015.pdf)PREUZMI DOKUMENT:[PGO - Općina Privlaka]2 kB

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija