REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/17-01/15
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 27. srpnja 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE TEHNIČKO ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija