REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/17-01/18
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 16. listopada 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE NABAVA MALČERA

Evidencijski broj nabave BN-62/2017

Privlaka, 16. listopada 2017. godine

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/17-01/15
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 27. srpnja 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE TEHNIČKO ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA

Opširnije...

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete