REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK
    
KLASA: 406-01/17-01/07
URBROJ: 2188/09-02-17-4
Privlaka, 23. ožujka 2017. godine


POZIV NA DOSTAVU PONUDA BN-25/2017

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/17-01/01
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 03. siječnja 2017. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Privlaka, (Službeni vjesnik VSŽ 12/09, 07/13) i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Klasa: 406-01/14-01/01, Urbroj: 2188/09-01-14-1, od 07. siječnja 2014. godine, općinski načelnik Općine Privlaka, dana 03. siječnja 2017. godine donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija