REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

 

Vlastiti pogon

 

KLASA: 112-01/18-01/02
URBROJ: 2188/09-05-18-1
Privlaka, 27. travnja 2018. godine

 

 Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 02/17) te Plana prijma u službu u Općinu Privlaka za 2018. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 09/18), upravitelj Vlastitog pogona raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/17-01/01
URBROJ: 2188/09-04-18-6
Privlaka, 09. veljače 2018. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/10, 14/14), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje

LISTA KANDIDATA - STIPENDIJE 2017/2018

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija