REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 103-05/18-01/01
URBROJ: 2188/09-02-18-2

Privlaka, 25. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 04/18) i Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

 

Vlastiti pogon

 

KLASA: 112-01/18-01/02
URBROJ: 2188/09-05-18-1
Privlaka, 27. travnja 2018. godine

 

 Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 02/17) te Plana prijma u službu u Općinu Privlaka za 2018. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 09/18), upravitelj Vlastitog pogona raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija