REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje Pročelnika/Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka

Privlaka, 22. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka (dalje: Povjerenstvo) , poziva Ines Marijanović, Vrtno naselje 18, 32 251 Privlaka na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 28. ožujka 2017. godine, s početkom u 8,00 sati u općinskoj vijećnici, na adresi Faličevci 7.
Ukoliko kandidatkinja ostvari najmanje 50 % bodova na provjeri znanja i sposobnosti, Povjerenstvo će provesti i intervju istoga dana.

Predsjednik Povjerenstva
Antun Grčević

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 
OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje upravitelja pogona

Privlaka, 22. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje upravitelja pogona (dalje: Povjerenstvo), poziva Krunoslava Grgurovca, Ulica bana Josipa Šokčevića 87, 32 251 Privlaka,  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 28. ožujka 2017. godine, s početkom u 8,00 sati u općinskoj vijećnici, na adresi Faličevci 7.
Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50 % bodova na provjeri znanja i sposobnosti, Povjerenstvo će provesti i intervju istoga dana.

Predsjednik Povjerenstva
Antun Grčević


REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu

Privlaka, 22. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu  (dalje: Povjerenstvo) , poziva:

1.    Branku Šarić, Ulica Ive Lole Ribara 22, 32 251 Privlaka,  
2.    Martinu Prakaturović, Faličevci 5, 32 251 Privlaka,

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 28. ožujka 2017. godine, s početkom u 8,00 sati u općinskoj vijećnici, na adresi Faličevci 7.

Ukoliko kandidatkinje ostvare najmanje 50 % bodova na provjeri znanja i sposobnosti, Povjerenstvo će provesti i intervju istoga dana.

Predsjednik Povjerenstva
Antun Grčević

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete