Lovačko društvo “Fazan” Privlaka osnovano je 1917. godine. Društvo trenutno broji 35 članova lovaca. Trenutno gospodari sa dva lovišta i to:

Državnim lovištem “Topola” XVI/17 površine 2964 ha i
Zajedničkim lovištem “Ervenica” broj 103 površine 2229 ha;
Ukupna površina oba lovišta iznosi 5193 ha.

OSNOVNI PODACI O LOVIŠTU

Državno otvoreno lovište “Topola” nalazi se na području Vukovarsko-srijemske
županije, k.o. Privlaka i manjim dijelom na području k.o. Vinkovci.
Navedenim lovištem Društvo gospodari od 1995. godine i trenutno ima potpisan
ugovor za razdoblje do 31. ožujka 20.15. godine.

POVRŠINE LOVIŠTA SAČINJAVAJU:
- šume i šumsko zemljište 1202 ha
- poljoprivredno zemljište 1516 ha

BROJNO STAJHJE POJEDINIH VRSTA DIVLJAČI:

Jelen obični - 14grla
Srna obična. - 90grla
Divlja svinja - 30grla
Zec obični - 60 repova
Fazan - 55 kljunova
Trčka -40 kljunova

Lovačko društvo

Lovačko društvo

Lovačko društvo

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete