U utorak su u prisutnosti Župana Bože Galića i Steve Culeja, Dražen Milinković i načelnik Darko Galić potpisali Ugovor o rekonstrukciji vodovodne mreže u općini Privlaka.

Cilj ove rekonstrukcije je osiguranje vodovodne mreže radi priključenja na regionalni vodovodni sustav, a rekonstrukcijom su obuhvaćene glavne ulice i 400 priključaka.

Načelnik Darko Galić se posebno zahvalio direktoru Draženu Milinkoviću te djelatnicima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. te Hrvatskim vodama koji su se zauzeli kako bi riješili  problem sa vodoopskrbom u općini Privlaka.

„Ovaj projekt je samo jedan u nizu koji smo kandidirali i koji je prošao prema europskim fondovima, a to je dobar put pomoću kojeg možemo dosta učiniti na podizanju kvalitete vodoopskrbe u Vukovarsko-srijemskoj županiji.“ Rekao je Dražen Milinkovi te dodao:

Župan Božo Galić je čestitao Općini Privlaka i Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji na potpisivanju ovog ugovora. Naglasio je dobru suradnju između Općine Privlaka, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije te Hrvatskih voda te da se takvom suradnjom dobivamo aplikaciju velikog broja projekata u vodoopskrbi, odvodnji i navodnjavanju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete