OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Strateški razvojni program Općine Privlaka za razdoblje 2015. – 2020.

Općini Privlaka dodijeljena su sredstva potpore Europske unije za Podmjeru 7.1.
"Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti", provedba Operacije 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave".

Sredstva potpore dodijeljena su za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Privlaka za razdoblje od 2015. do 2020. godine i to Odlukom o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 13. svibnja 2016. godine.

Predmetnom Odlukom Općini Privlaka je dodijeljena potpora u najvišem iznosu od 112.491,95 kn kojom se u potpunosti financira navedeni projekt.    

Dodijeljena sredstva sufinancira Europska unija sa 85% i Republika Hrvatska sa 15%. Prijava Općine Privlaka je na Konačnoj rang listi Agencije zauzela 191 poziciju (od ukupno 328 prijava) i tako stekla uvjete za dodjelu potpore i financiranje izrade Strateškog razvojnog programa Općine Privlaka za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete