REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PRIVLAKA

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE PRIVLAKA donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA

Na području OPĆINE PRIVLAKA određuju se biračka mjesta

1. biračko mjesto broj

1.
PRIVLAKA
DOM UMIROVLJENIKA, B.J.ŠOKČEVIĆA 1

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
PRIVLAKA: ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČOLIĆEVA ULICA, DALMATINSKA ULICA, GRANIČARSKA ULICA, JOSIPA LOVRETIĆA, LJUDEVITA GAJA, MARIJE JURIĆ ZAGORKE, MATIJE GUPCA, MIROSLAVA KRLEŽE, STJEPANA JURIĆA PRIŠE, VLADIMIRA NAZORA

2. biračko mjesto broj

2.
PRIVLAKA
KUD "IVAN DOMAC", B.J.ŠOKČEVIĆA 3

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
PRIVLAKA: BANA JOSIPA JELAČIĆA, BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA, IVANA KOZARCA, IVE LOLE RIBARA, JOSIPA KOZARCA, KRALJA TOMISLAVA, VRTNO NASELJE

3. biračko mjesto broj

3.
PRIVLAKA
OPĆINA PRIVLAKA, FALIČEVCI 7

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

PRIVLAKA: ANTE STARČEVIĆA, BOSUTSKA ULICA, BRAĆE RADIĆ, FALIČEVCI, FRANKOPANSKA ULICA, IVANA DOMCA, JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA, JOSIPA KOSORA, KOLODVORSKA, POLJSKA, RADNIČKO NASELJE, RUDINA BERIŠINCI, RUDINA BRESTOVAC, RUDINA DVORANCI, RUDINA GAJIĆ, RUDINA KOZARA, RUDINA NJIVE, RUDINA SELIŠTE, RUDINA VRANJEVO, RUDINA ZVIRINAC, ŠKOLSKA, ŠOKAČKA ULICA, TOPOLIK

KLASA: 013/06/17-06/01
URBROJ: 2188/09-17-1
PRIVLAKA, 05. svibnja 2017. godine

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 
OPĆINE PRIVLAKA
Sonja Baran, dipl. iur.

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete