REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 2188/09-04-17-16
Privlaka, 21. prosinca 2017. godine

Na temelju oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA na projektu“ ZAŽELI“ od  11. prosinca 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

Ispravak

POZIVA

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

            U POZIVU NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI od dana 19. prosinca 2017. godine, dodaje se ime kandidata koji zadovoljava uvjete iz oglasa te se isti poziva na provjeru znanja i sposobnosti:

8. Goran Matičić

Imenovani se briše s popisa kandidata koji ne zadovoljavaju uvjete iz natječaja.

Sve ostale odredbe Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ostaju nepromijenjene.

POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU OGLASA

 

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija