Pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka

Temeljem Ugovora o koncesiji sklopljenog dana 29. prosinca 2014. godine pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka dodijeljeno je tvrtki STRUNJE TRADE d.o.o. iz Privlake, Bana Josipa Šokčevića 153, na razdoblje od 5 godine.  

Kontakt podaci koncesionara-davatelja usluge:
STRUNJE-TRADE d.o.o.
Adresa: Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka, OIB: 97670986612
Tel : 032/398-048
Fax: 032/398-048

Novi Cjenik usluga koji se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine možete vidjeti i preuzeti u prilogu.

Na području Općine Privlaka postavljeno je šest zelenih otoka na sljedećim lokacijama:

  • javna površina ispred kućnog broja 8 u ulici Faličevci (kod Poljoprivredne zadruge Privlaka),
  • javna površina pored kućnog broja 132 u ulici Faličevci (kod pružnog prijelaza),
  • javna površina ispred zgrade starog Vatrogasnog doma u Čolićevoj ulici,
  • javna površina ispred ulaza na mjesno groblje u Čolićevoj ulici,
  • javna površina ispred kućnog broja 7 u ulici B. J. Šokčevića (ispred zgrade novog Vatrogasnog doma),
  • javna površina ispred kućnog broja 62 u ulici B. J. Šokčevića (kod trgovine Slavonija- Bošković d.o.o.).

Općina Privlaka je s tvrtkom NEVKOŠ d.o.o. iz Vinkovaca potpisala Ugovor o privremenom korištenju mobilne jedinice reciklažnog dvorišta temeljem koje je svim stanovnicima Općine Privlake svakog drugog ponedjeljka u mjesecu na raspolaganju mobilna jedinica reciklažnog dvorišta na kojoj se mogu odložiti različite vrste otpada, u ulici Faličevci ispred kućnog broja 8.

Osim mobilne jedinice, a sukladno Sporazumu o zajedničkom zbrinjavanju i odvojenom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (KLASA: 351-01/14-01/02, URBROJ: 2188/09-01-14-1 od 10. lipnja 2014. godine) stanovnicima Općine Privlaka je dostupna usluga korištenja reciklažnog dvorište RD OTOK, Industrijska zona Otok, Skorotinci bb.

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete