REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 351-01/15-01/01
URBROJ: 2188/09-01-15-2
Privlaka, 05. listopada 2015. godine

            Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) objavljuje se

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIVLAKA ZA RAZDOBLJE

2015.-2021. GODINE

Attachments:
Download this file (PGO-Opcina_Privlaka-2015.pdf)PREUZMI DOKUMENT:[PGO - Općina Privlaka]2 kB

            Na temelju članka 12. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 08/15), načelnik Općine Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV

I.

POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

Attachments:
Download this file (program_poticanja_zaposljavanja_opcine_privlaka.doc)PREUZMI DOKUMENT: [PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA OPĆINE PRIVLAKA]48 kB

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o Savjetima mladih ("Narodne novine" br. 41/14.) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Privlaka usvojene 01. prosinca 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-14
Privlaka, 29. listopada 2014. godine

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) te članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 10. sjednici održanoj 29. listopada 2014. godine donosi

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija