Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (,,Narodne novine” broj 90/11) koji je stupio na snagu 10. Kolovoza 2011. godine, omogućeno je vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu,da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju, od nadležnog tijela, takve zgrade ozakone (legaliziraju).

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-05/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-1
Privlaka, 03. studenoga 2014. godine

POZIV
svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2015. godinu

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija