Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17) i članka 45. Statuta Općine Privlaka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/18), Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 01. ožujka 2018. godine, donio je

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 350-01/17-01/05
URBROJ: 2188/09-01-18-76
Privlaka, 28. lipnja 2018. godine


Temeljem članka 96. stavak 3. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13. i 65./17.), Odluke o izradi Il. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (,,Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/16), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka (KLASA: 350-01/17-01/05, URBROJ: 2188/09-02-18-75, od 26. lipnja 2018. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II.  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPĆINE PRIVLAKA

Opširnije...

ISKAZNICA RAZVOJNOG PROJEKTA

Projekt ukupnog razvoja općine Privlaka (PUR) izrađen je na zahtjev i po narudžbi općine Privlaka. Nositelj izrade je Hrvatski poljoprivredni zadružni savez. Projekt je započet tijekom zadnjeg kvartala 2005. i prvog kvartala 2006. godine a dovršen u prvom kvartalu 2012. Korištene cijene su vezane za razdoblje izrade a primijenjen tečaj je 7,4 kn za 1 EUR.

Opširnije...

U svrhu ostvarenja preduvjeta za realizaciju gospodarskih i razvojnih projekata Općine Privlaka, a temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Privlaka je 22. prosinca 2009. godine donijelo Odluku o izradi Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.
Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija