REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 350-01/17-01/05
URBROJ: 2188/09-02-18-91
Privlaka, 08. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18), Općinski načelnik Općine Privlaka dana 08. kolovoza 2018.  godine donosi

 

ODLUKU o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Opširnije...

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17) i članka 45. Statuta Općine Privlaka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/18), Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 01. ožujka 2018. godine, donio je

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 350-01/17-01/05
URBROJ: 2188/09-01-18-76
Privlaka, 28. lipnja 2018. godine


Temeljem članka 96. stavak 3. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13. i 65./17.), Odluke o izradi Il. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (,,Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/16), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka (KLASA: 350-01/17-01/05, URBROJ: 2188/09-02-18-75, od 26. lipnja 2018. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II.  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPĆINE PRIVLAKA

Opširnije...

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete