ISKAZNICA RAZVOJNOG PROJEKTA

Projekt ukupnog razvoja općine Privlaka (PUR) izrađen je na zahtjev i po narudžbi općine Privlaka. Nositelj izrade je Hrvatski poljoprivredni zadružni savez. Projekt je započet tijekom zadnjeg kvartala 2005. i prvog kvartala 2006. godine a dovršen u prvom kvartalu 2012. Korištene cijene su vezane za razdoblje izrade a primijenjen tečaj je 7,4 kn za 1 EUR.

Opširnije...

U svrhu ostvarenja preduvjeta za realizaciju gospodarskih i razvojnih projekata Općine Privlaka, a temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Privlaka je 22. prosinca 2009. godine donijelo Odluku o izradi Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.
Opširnije...

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete