(„Narodne novine“, broj 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.) i članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09.), Općinsko vijeće Općine Privlaka, na svojoj 9. sjednici 4. saziva održanoj dana 10. lipnja 2010. godine, donosi

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU OPĆINE PRIVLAKA

Cijeli dokument u PDF formatu možete preuzeti na sljedećem linku: Odluka o komunalnom redu Općine Privlaka = 187 kb

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete