(„Narodne novine“, broj 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09.) i članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09.), Općinsko vijeće Općine Privlaka, na svojoj 9. sjednici 4. saziva održanoj dana 10. lipnja 2010. godine, donosi

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU OPĆINE PRIVLAKA

Cijeli dokument u PDF formatu možete preuzeti na sljedećem linku: Odluka o komunalnom redu Općine Privlaka = 187 kb

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija