Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometnice, pješačke i biciklističke staze u Ulici Josipa Kozarca, Evidencijski broj nabave: JN-61/2019
Prilozi:
1. Poziv za dostavu ponuda
2. Ponudbeni list
3. Troškovnik