Adresa:
Faličevci 7, 32 251 Privlaka Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska
Telefon: + 385 32/398-822
Fax: + 385 32/398-487

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje s tijelima državne uprave u neupravnim stvarima: opcina.privlaka@vu.t-com.hr

 OIB Općina Privlaka: 73133958808


Polja označena sa * obavezno ispuniti
Upload datoteke... Preostali dokumenti: 3

Datoteke: