Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-05/13-01/01
URBROJ: 2188/09-01-13-1
Privlaka, 28. studenoga 2013. godine

POZIV


svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2014. godinu
Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2014. godinu.
Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:
- zahtjev za financiranje u 2014. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici), uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2014. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2014. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine, s analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 10. prosinca 2013. godine.
Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

v.d. PROČELNICE

 

Ines Marijanović, dipl. iur.

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK