Novosti

Dana 25. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave novi dokument “Objašnjenje Dokumentacije za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka”, evidencijski broj: KON-1/2014, broj objave 2014/S 01K-0040136.PRILOG:
OBRAZLOŽENJE DOKUMENTACIJE

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK