Pravo na pristup informacijama

i ponovnu uporabu informacija

Anto Stojanović, vijećnik - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 2015. do 31.12. 2015., Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01. 2015. do 31.12. 2015., financijski plan za 2015., 2016. godinu, program rada za 2015., 2016. i mandatno razdoblje 2013.-2017. godine.

 PREUZMI DOKUMENT: Anto Stojanović, vijećnik - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 2015. do 31.12. 2015.

Pretraži

KARTA OPĆINE PRIVLAKA