Pravo na pristup informacijama

i ponovnu uporabu informacija

Bono Blažević, vijećnik - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 2015. do 31.12. 2015., Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01. 2015. do 31.12. 2015., Bilanca sa stanjem na dan 31.12. 2015.

PREUZMI DOKUMENT: Bono Blažević, vijećnik - Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. 2015. do 31.12. 2015.

Pretraži

KARTA OPĆINE PRIVLAKA