• 1
  • 2
  • 3

Obavijesti

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinski načelnik KLASA: 604-01/20-01/01 URBROJ: 2188/09-02-20-1 Privlaka, 20....

Novosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Općina Privlaka nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za...

Javni poziv za poticanje zapošljavanja za 2020. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 022-05/20-01/15 URBROJ: 2188/09-02-20-1 Privlaka, 20....

Javni poziv za poticanje stambenog zbrinjavanja na području Općine Privlaka za 2020. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 022-05/20-01/14 URBROJ: 2188/09-02-20-1 Privlaka, 20....

JAVNO OTVARANJE PONUDA - ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike...

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinsko vijeće Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA - VODITELJ PROJEKTA - ZAŽELI - FAZA II.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-03/20-01/02 URBROJ: 2188/09-04-20-5...

Zaželi - faza II, Ojačaj svoj radni potencijal II - oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - voditelj/voditeljica projekta

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/20-01/02 URBROJ: 2188/09-01-20-1 Privlaka,...

ZAŽELI II – OJAČAJ SVOJ RADNI POTENCIJAL II

Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 18. lipnja 2020. godine, popisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijedan 1.375.250,00 kuna za...

Natječaji

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinski načelnik KLASA: 604-01/20-01/01 URBROJ: 2188/09-02-20-1 Privlaka, 20....

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinski načelnik KLASA: 103-05/20-01/02 URBROJ: 2188/09-02-20-2 Privlaka, 22....

JAVNI POZIV za prodaju hrastovih trupaca VMO

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinski načelnik KLASA: 321-02/20-01/01 URBROJ: 2188/09-02-20-2 Privlaka, 14....

Odluka o jednokratnoj novčanoj naknadi za udomljavanja napuštenih pasa s područja Općine Privlaka u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinski načelnik KLASA: 363-01/20-01/03 URBROJ: 2188/09-02-20-1 Privlaka, 05....

7. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinsko vijeće KLASA: 021-05/19-01/15 URBROJ: 2188/09-03-20-7 Privlaka, 27....

Lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju 2019./2020.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Povjerenstvo za dodjelu stipendija KLASA: 604-01/19-01/01 URBROJ: 2188/09-04-20-10...

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Odbor za izbor i imenovanje KLASA: 021-05/19-01/15 URBROJ: 2188/09-03-20-5...

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Privlaka za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinski načelnik KLASA: 007-04/19-01/01 URBROJ: 2188/09-02-19-1 Privlaka, 30....

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun