Pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka

Temeljem Ugovora o koncesiji sklopljenog dana 29. prosinca 2014. godine pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka dodijeljeno je tvrtki STRUNJE TRADE d.o.o. iz Privlake, Bana Josipa Šokčevića 153, na razdoblje od 5 godine.  

Kontakt podaci koncesionara-davatelja usluge:
STRUNJE-TRADE d.o.o.
Adresa: Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka, OIB: 97670986612
Tel : 032/398-048
Fax: 032/398-048

Novi Cjenik usluga koji se primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine možete vidjeti i preuzeti u prilogu.

Na području Općine Privlaka postavljeno je šest zelenih otoka na sljedećim lokacijama:

  • javna površina ispred kućnog broja 8 u ulici Faličevci (kod Poljoprivredne zadruge Privlaka),
  • javna površina pored kućnog broja 132 u ulici Faličevci (kod pružnog prijelaza),
  • javna površina ispred zgrade starog Vatrogasnog doma u Čolićevoj ulici,
  • javna površina ispred ulaza na mjesno groblje u Čolićevoj ulici,
  • javna površina ispred kućnog broja 7 u ulici B. J. Šokčevića (ispred zgrade novog Vatrogasnog doma),
  • javna površina ispred kućnog broja 62 u ulici B. J. Šokčevića (kod trgovine Slavonija- Bošković d.o.o.).

Općina Privlaka je s tvrtkom NEVKOŠ d.o.o. iz Vinkovaca potpisala Ugovor o privremenom korištenju mobilne jedinice reciklažnog dvorišta temeljem koje je svim stanovnicima Općine Privlake svakog drugog ponedjeljka u mjesecu na raspolaganju mobilna jedinica reciklažnog dvorišta na kojoj se mogu odložiti različite vrste otpada, u ulici Faličevci ispred kućnog broja 8.

Osim mobilne jedinice, a sukladno Sporazumu o zajedničkom zbrinjavanju i odvojenom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (KLASA: 351-01/14-01/02, URBROJ: 2188/09-01-14-1 od 10. lipnja 2014. godine) stanovnicima Općine Privlaka je dostupna usluga korištenja reciklažnog dvorište RD OTOK, Industrijska zona Otok, Skorotinci bb.