REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

Privlaka, 02. siječnja 2019. godine

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE OPĆINA PRIVLAKA, KAO JAVNI NARUČITELJ, U SUKOBU INTERESA

Općina Privlaka, kao javni naručitelj, na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • Dvanaesterac d.o.o., Faličevci 7, 32251 Privlaka,
  • Galmir-mont d.o.o., Ulica Jurja Dalmatinca 28 a, 32100 Vinkovci.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun