REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

Privlaka, 02. siječnja 2019. godine

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE OPĆINA PRIVLAKA, KAO JAVNI NARUČITELJ, U SUKOBU INTERESA

Općina Privlaka, kao javni naručitelj, na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • Dvanaesterac d.o.o., Faličevci 7, 32251 Privlaka,
  • Galmir-mont d.o.o., Ulica Jurja Dalmatinca 28 a, 32100 Vinkovci.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić