Natječaji

Otoreni i arhiva natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-15-9
Privlaka, 20. siječnja 2015. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjenik“ Vukovarsko-srijemske županije 17/10, 14/14), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje


BODOVNU LISTU PRVENSTVA -STIPENDIJE 2014/2015-

IME I PREZIME KANDIDATA; BROJ BODOVA

ŽELJKO ŠIMIĆ; 47
ZRINKA ALILOVIĆ; 45
DARKO BEBEK; 43
MATEA TOŠIĆ; 41
MARTINA DOMAC; 39
MARKO NAĐ; 37    
MARINA ČAČIĆ; 33

Svi navedeni kandidati su ostvarili pravo na stipendiju za 2014/2015 godinu.

Sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 17/10, 14/14), studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Privlaka.
    
POVJERENSTVO:
1.    Antun Grčević
2.    Madlen Lovrić  
3.    Ivan Pejaković

Pretraži

KARTA OPĆINE PRIVLAKA