Natječaji

Otoreni i arhiva natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/16-01/01
URBROJ: 2188/09-01-17-16
Privlaka, 28. ožujka 2017. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/10, 14/14), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje

BODOVNU LISTU PRVENSTVA - STIPENDIJE 2016/2017

IME I PREZIME KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO   BROJ BODOVA
KRISTINA ZOVKIĆ

55

AMIN DŽAFOVIĆ 50
SANJICA GRGUROVAC 43
BRUNO BORAC 42
IVAN GRGIĆ 34
ŽANA ŠKALIC 32

 


Sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/10, 14/14), studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Privlaka.

 

 

POVJERENSTVO:

 

  1. Antun Grčević  ____________________________
  2. Ivo Lovrić         ____________________________
  3. Ivan Pejaković  ____________________________

 

 

Pretraži

KARTA OPĆINE PRIVLAKA