Novosti

ZA 2013. GODINU
Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2013. godinu.

Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:
- zahtjev za financiranje u 2013. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici), uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2013. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2013. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2012. godine, s analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 30. studenoga 2012. godine.

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

v.d. PROČELNICE
Ines Marijanović, dipl. iur

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK