Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 602-01/18-01/01
URBROJ: 2188/09-02-18-3
Privlaka, 06. srpnja 2018. godine

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE KOJA POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU STJEPANA ANTOLOVIĆA U PRIVLACI, O SUFINANCIRANJU KUPNJE UDŽBENIKA, RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG PRIBORA

Općina Privlaka je donijela Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Mole se roditelji/skrbnici da prilikom kupnje sačuvaju račune te da ih dostave u Općinu Privlaka zajedno s ostalom potrebnom dokumetacijom (preslikom osobne iskaznice roditelja/skrbnika, preslikom tekućeg računa roditelja/skrbnika) i zahtjevom za sufinanciranje.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na internetskoj stranici Općine Privlaka (opcina-privlaka.hr) ili u Općini Privlaka.

Iznosi sufinanciranja:

1.    Učenici koji će u školskoj godini 2018./2019. upisati I. razred ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 1.000,00 kuna. Dakle, finanicira se kupnja udžbenika, radnih bilježnica, likovne mape i ostalog školskog pribora do iznosa od 1.000,00 kuna.

2.    Učenici koji će u školskoj godini 2018./2019. upisati II. - IV. razred, ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 400,00 kuna. Dakle, financira se kupnja radnih bilježnica, udžbenika u koje se piše, likovne mape i ostalog školskog pribora do iznosa od 400,00 kuna.
3.    Učenici koji će u školskoj godini 2018./2019. upisati V. – VIII. razred, ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 600,00 kuna. Dakle, financira se kupnja radnih bilježnica, udžbenika u koje se piše, likovne mape i ostalog školskog pribora do iznosa od 600,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić    
             

 

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK