• 1
  • 2
  • 3
28 Ožujak 2019
Općina Privlaka izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Privlaka (u...
9 Listopad 2018
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinsko vijeće Temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju...
9 Listopad 2018
Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada
9 Listopad 2018
Pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka
9 Kolovoz 2018
Od danas, dana 7. kolovoza do dana 11. rujna počinje rok za prijavu na LAG natječaj LAG-a BN za TO 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih...
9 Kolovoz 2018
Poštovani OPG-i sa područja LAG-a Bosutski niz šaljemo vam poziv da nam se javite ukoliko ste zainteresirani za uključenje u projekt "Taste Croatia"...
24 Srpanj 2018
Dana 26. srpnja (četvrtak) u 11,00 sati u prostorijama Općine Privlaka održati će se prva animacijska radionica za 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a...
6 Srpanj 2018
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Općinski načelnik e-mail: opcina.privlaka@vu.t-com.hr tel: 032/398-822, fax:...

Pretraži

Obavijesti

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr
Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

KARTA OPĆINE PRIVLAKA