Na temelju  članka 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11., 83/13., 143/13., 13/14.- Odluka USRH), Akcijskom planu za 2015. i 2016. godinu uz strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“ broj: 79/15.) i članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13. i 85/15.) Općina Privlaka objavljuje:
Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA         

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/16-01/01

URBROJ: 2188/09-02-16-4

Privlaka, 15. siječnja 2016. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE BN-03/2016

Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Attachments:
Download this file (Izjava o nekažnjavanju.doc)PREUZMI DOKUMENT:[Izjava o nekažnjavanju]14 kB
Download this file (Obrazac 3a-Troškovnik.doc)PREUZMI DOKUMENT:[Obrazac 3a-Troškovnik]78 kB
Download this file (Obrazac 4-Ponudbeni list.doc)PREUZMI DOKUMENT:[Obrazac 4-Ponudbeni list]29 kB
Opširnije...

Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija