REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

NAČELNIK

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 022-05/16-01/13

URBROJ: 2188/09-02-16-1

Privlaka, 07. travnja 2016. godine

 

Na temelju članka 12. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 08/15), načelnik Općine Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV I. POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

 

KLASA: 604-01/15-01/03
URBROJ: 2188/09-01-16-15
Privlaka, 23. veljače 2016. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjenik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/10, 14/14), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje

 

BODOVNU LISTU PRVENSTVA -STIPENDIJE 2015/2016-

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija