REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

grbprivlaka

OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-03/15-01/01

URBROJ: 2188/09-01-15-1

Privlaka, 31. srpnja 2015. godine

            Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11– dalje u tekstu: ZSN), v.d. pročelnice raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Općinu Privlaka, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija