Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) te člancima 5., 6. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17 i 144/20), Općina Privlaka je ustrojila i objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Registar ugovora objavljuje se na internet stranici Općine Privlaka i u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), kao i sve njegove promjene.

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun