Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal III“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Zbog velikih materijalnih šteta na imovini nastalih 19. srpnja 2023. godine kao posljedica olujnog i orkanskog vjetra, Župan Vukovarsko-srijemske županije, a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Privlaka, dana 21. srpnja 2023. godine donio je

ODLUKU o proglašenju elementarne nepogode nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra na područje pojedinih općina i gradova u Vukovarsko-srijemskoj županiji pa tako i za Općinu Privlaka

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun