Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Zbog velikih materijalnih šteta na imovini nastalih 19. srpnja 2023. godine kao posljedica olujnog i orkanskog vjetra, Župan Vukovarsko-srijemske županije, a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Privlaka, dana 21. srpnja 2023. godine donio je

ODLUKU o proglašenju elementarne nepogode nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra na područje pojedinih općina i gradova u Vukovarsko-srijemskoj županiji pa tako i za Općinu Privlaka

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda oštećenici prijavljuju nastalu štetu na imovini nadležnom općinskom povjerenstvu Općine Privlaka u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode.
Za prijavu potrebna je sljedeća dokumentacija:

•    Ispunjen obrazac PN,
•    Ispunjen obrazac Privole,
•    Ispunjen obrazac Izjave,
•    Preslika osobne iskaznice,
•    OIB.

Pozivamo građane da prijave nastalu štetu podnošenjem propisanog obrasca PN i izjave do 29.07.2023. godine na adresu Općine Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka. Obrazac se može preuzeti na web stranici opcina-privlaka.hr ili u općinskoj upravi.

•    Oštećenici na poljoprivrednim površinama obvezni su uz prijavu priložiti presliku „Tablice iz Upisnika“ koja prikazuje površine poljoprivrednog zemljišta koje su oštećene elementarnom nepogodom.
 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun