Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PRIVLAKA

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE PRIVLAKA donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK

Privlaka, 24. travnja 2017. godine


Temeljem ukazane potrebe općinski načelnik Općine Privlaka  objavljuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Privlaka

KLASA: 013-3/17-01/01
URBROJ: 2188/09-04-17-3
Privlaka, 21. travnja 2017. godine

O B A V I J E S T političkim strankama i biračima – predlagateljima kandidacijskih lista/kandidatura

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Strateški razvojni program Općine Privlaka za razdoblje 2015. – 2020.

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK