Novosti

OBAVIJEST ZA PRIGOVOR

Dana 05. ožujka 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u elektroničkom oglasniku javne nabave “Poziv na nadmetanje” za postupak: NABAVA I UGRADNJA MATERIJALA ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE U OPĆINI PRIVLAKA – energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta, broj objave: 2014/S 002-0011390.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-05/13-01/01
URBROJ: 2188/09-01-13-1
Privlaka, 28. studenoga 2013. godine

Za pregled dokumenata biti će Vam potreban PDF preglednik.

U nastavku možete preuzeti rješenje za pravovaljanu kandidaturu za izbor općinskog načelnika općine Privlaka i rješenje za pravovaljanu kandidacijsku listu za izbor članica/članova općinskog vijeća općine Privlaka.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „BOSUTSKI NIZ“ raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe „Bosutski niz “ – 1 izvršitelj

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK