Novosti

ZA 2013. GODINU
Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2013. godinu.

Javni poziv svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Privlaka, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Javni poziv svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Privlaka, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Nizom programa obilježen je danas Dan općine Privlaka.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe, fizičke i pravne, poduzeća, udruge…za dostavu prijedloga i primjedbi na predloženu radnu verziju Projekta ukupnog razvoja Općine Privlaka (PUR).

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (,,Narodne novine” broj 90/11) koji je stupio na snagu 10. Kolovoza 2011. godine, omogućeno je vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu,da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju, od nadležnog tijela, takve zgrade ozakone (legaliziraju).

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK