Općina Privlaka nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu opcina-privlaka.hr.

Kratak opis projekta: Projekt je prijavljen na Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2020. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, čiji je cilj pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/20-01/15
URBROJ: 2188/09-02-20-1

Privlaka, 20. listopada 2020. godine

Na temelju članka 12. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 08/15), općinski načelnik Općine Privlaka raspisuje

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 022-05/20-01/14
URBROJ: 2188/09-02-20-1

Privlaka, 20. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 13. Programa poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 05/16, 16/20), općinski načelnik Općine Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV ZA POTICANJE STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA ZA 2020. GODINU

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun